Kombinoje sistemin e ftohjes, ngrohjes dhe energjisë